Najbolji prikaz na 1024  
Optimizovano za Internet Explorer 11.0  

 
   
.
   
.
INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENTA
KOMPANIJA "SLOBODA"

Predmet i područje primene IMS Kompanije Sloboda:

Integrisani sistem menadžmenta (IMS) koji uključuje integraciju sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), sistema menadžmenta životnom sredinom (EMS), sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OHS) i sistema menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS) se primenjuje na sve procese i proizvode Kompanije ''Sloboda'' i u svim njenim organizacionim celinama. Prilikom utvrđivanja prethodno definisanog područja primene IMS, uzeti su u obzir:

• eksterni i interni kontekst u okviru koga organizacija posluje
• potrebe i očekivanja relevantnih zainteresovanih strana
• struktura i složenost procesa i proizvoda Kompanije ''Sloboda''
• zakonska regulativa koja je obavezujuća u poslovanju naše organizacije

KOMPANIJA "SLOBODA"

Kompanija ''Sloboda'' primenjuje sve zahteve standarda SRPS ISO 9001:2015, SORS 9000/14, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO/IEC 27001:2014 i SRPS ISO 45001:2018, bez izostavljanja.


 
 Vrh
.
   
.
Web Page by Kompanija "Sloboda"

© Copyright 2006 Kompanija "Sloboda" Čačak. All Rights Reserved